Ældreplejen

Percussion Plays udendørs musikinstrumenter giver sundhedsmæssige fordele, når ældre spiller musik. Faktisk mener vi, at vi kun lige er begyndt at forstå de positive effekter af musikkens virken på vores fysiske og mentale sundhed. Borgere med en demens diagnose reagerer positivt på musik, ikke mindst når de selv spiller.

Musik til unge og unge sjæle.


Rehabilitering

Der er lavet megen forskning, der viser de terapeutiske fordele og potentialer som musikken har på plejehjem. Musik kan forbedre trivsel og lindre symptomer som vrede, urolig adfærd, angst og depression. Effekten ved at spille musik kan samtidig stimulere og berolige – stimulere nogle af de primære sanser som, hørelse, berørings,- og synssanserne, berolige beboerne når de er stressede og få dem til at slappe af. På samme tid kan det at spille på et instrument, være med til at skabe bånd mellem f.eks. Alzheimers patient og hans/hendes terapeut/plejepersonale eller mellem en beboer og familiemedlemmer.

Livskvalitet

Undersøgelser viser, at musikaktiviteter (både at lytte til musik og at fremstille musik) kan påvirke ældres opfattelse af deres livskvalitet. Musik er unik på den måde, den påvirker vores hjerner. Ved at stimulere hjernens neurale forbindelser, der tidligere kan have været ude af funktion eller beskadiget, kan musikken motivere bevægelse og generere positive følelser.

De fleste af instrumenterne er stemt efter den pentatoniske skala, som gør at man kan spille på dem helt uden forudsætninger. Tonerne harmoniserer med hinanden, hvilket betyder at instrumenterne aldrig vil lyde disharmonisk.

At spille musik er en utroligt berigende oplevelse. Vores instrumenter er både for børn og voksne, derfor vil du ofte se de samme instrumenter, stå på en legeplads, som på et plejehjem.

Den gode oplevelse

Vores instrumenter er autentiske og lyder fantastisk. Det sikrer at personen der anvender musikinstrumenterne, får en god oplevelse hver gang.

Musikken bruges til at skabe genkendelse, der giver borgeren tryghed. Den kan også skærpe koncentrationen og få borgeren til at være til stede i nuet. Musikken skaber også en aktivitet, hvor man kan kommunikere med andre gennem musikken.