Forskning - danske artikler & bøger

Musik og sansestimulering er medicin for hjernen

Forfatter og ekspert i neuropædagogik Peter Thybo udtaler: Adskillige forskningsresultater viser, at musik kan hele og helbrede en skadet hjerne. Det kan synes underligt, men det skyldes, at musik og rytme er dybt rodfæstede i os. Tænk bare på, hvordan vi kan vise vores følelser gennem musik. Hjernen er et ekstremt komplekst organ, som reflekterer og organiserer alle de informationer, den modtager gennem hele livet. Hjernen har en evne til at bruge musik til at danne nye forbindelser i hjernen – også hvis hjernen er blevet beskadiget, og den gør det i tæt samarbejde med resten af kroppen. Derfor er musik ikke kun rare lyde, men det er også kommunikation mellem hjerne og krop (bevægelse), og kommunikation mellem personen og omgivelserne (f.eks. i form af følelser). At lytte til musik stimulerer hjernen positivt – musik som du selv udfører, og derved også bruger din krop, involverer flere dele af hjernen og skaber flere forbindelser – men musik som du selv udfører sammen med andre, skaber langt flere forbindelser i hjernen!

https://www.peterthybo.dk/

Stemninger og følelser i musikken

Hjerneforsker og musiker Peter Vuust

https://www.aarhussymfoni.dk/stemninger-og-foelelser-i-musikken/

Musik i kroppen

Specialeopgave v/Chris Lykkegaard

https://projekter.aau.dk/projekter/files/13721754/musik-i-kroppen_integrale.pdf

Musikterapi skaber fyrværkeri i hjernen

Socialpædagog Marianne Fog

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2022/01/mit-faglige-fokus-musikterapi-skaber-fyrvaerkeri-i-hjernen/

Hvad er meningsfuld aktivitet for ældre på plejehjem

Mette Andresen, ergoterapeut og PhD

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/oest/foredrag_mette_andresen_metropol_7_maj_2014.pdf (Uddrag af materialet: Meningsfuld aktivitet kræver inviterende omgivelser OG at blive spurgt. Inviterende omgivelser er tilgængelige og ”pæne”, trykke, støttende, respekterende, værdsættende og opmuntrende).

Musikterapi beroliger demente

Aau.dk

https://videnskab.dk/kort-nyt/musikterapi-beroliger-demente

Demensvenlige haver

Danske fysioterapeuter

https://www.fysio.dk/fafo/temaer/indretning/indretning-af-demensvenlige-haver/det-siger-forskningen-om-demensvenlige-haver

(Her er ikke nævnt musik, men det skyldes udelukkende, er vi sikre på, at man blandt forskere endnu ikke er så bekendt med at udendørs musikinstrumenter til ældreområdet eksisterer)

Hjernen og motion

Professor Linda Hildegard Bergersen

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hjerneforsker-hjernen-er-maaske-det-organ-som-bliver-styrket-mest-af-motion (At spille på percussion instrumenter er også motion)

Uderum reducerer stress

Bachelorprojekt v/Emilia Nejatbakhsh

https://navisen.dk/blog/hoensehus-og-frisk-luft-goer-livet-lettere-for-demente/

Læring med kroppen forrest

Af hjerneforsker Kjeld Fredens. Udgivet hos Gyldendal d. 31.1.2018.